Fundament – podstawa solidnego domu

Fundament – podstawa solidnego domu

Fundament – podstawa solidnego domu

Najważniejszym elementem budynku jest fundament. Odpowiada on za stabilność oraz trwałość budynku. Przed realizacją fundamentów musimy uwzględnić warunki gruntów, dlatego najlepiej zlecić badania geotechniczne. O sposobie posadowienia budynku, czyli o rodzaju fundamentu, decyduje projektant odpowiadający za część konstrukcyjną. Konstruktor uwzględnia wielkość domu, liczbę kondygnacji oraz technologię budowy.

Wariant podstawowy, ława + ściana

Jest to najczęściej wybierane rozwiązanie, ze względu na cenę oraz łatwość wykonania. Ławy fundamentowe to belki z żelbetu odporne na ścisk oraz rozciąganie, na których opierają się ściany fundamentu wylane z betonu lub wymurowane z betonowych bloczków, pustaków zasypowych itd. Ławy wykonuje się pod ścianami nośnymi, zewnętrznymi i niektórymi wewnętrznymi. Zbrojenie stanowią przynajmniej 4 pręty o średnicy 12 mm, powiązane strzemionami o średnicy 6 mm i odstępach co 30 cm. Tak ławy wyglądają przeważnie, ale nie zawsze. Ich wielkość, rozmiar, głębokość posadowienia lub rodzaj betonu i stali zostaje określony przez konstruktora, który uwzględnia nośność gruntu, obciążenie i strefę klimatyczną.

Fundament płytowy

Fundament płytowy dostępny jest w dwóch wariantach – ocieplony na powierzchni lub zagłębiony. Obie te formy są podobne, indywidualnie zaprojektowana płyta żelbetowa rozkłada obciążenie na dużą powierzchnię. Fundament zagłębiony wykonuje się głównie w przypadku małych nośności gruntu, nie trzeba wykonywać szerokich ław żelbetowych, a przy małej powierzchni lepiej wykonać jedną płytę niż wstawić pod każdą ścianą ławy żelbetowe. Takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej w domu podpiwniczonym. Wtedy płyta stanowi jednocześnie podłogę piwnicy.

Fundament na słupach

Taki fundament jest wykonywany pod lekkie budynki, np. szkieletowe, lub gdy warstwa nośna gruntu znajduje się na dużej głębokości. Składa się ze słupów żelbetowych wylanych w gruncie, na wierzchu budynku. Rozstaw słupów wynosi ok. 2-3m, a przekrój, zbrojenie oraz głębokość dobiera się w zależności od obciążenia, jakie fundament ma przenosić. Sposób fundamentu umożliwia wykonanie skutecznej izolacji termicznej.

Ściany fundamentowe i piwnicze

Są wykonane jako murowane lub monolityczne, czyli wylewane w deskowaniu. Grubość ścian fundamentowych zależy od grubości ścian nadziemia. Jeśli będą dwuwarstwowe z ociepleniem i tynkiem, to wystarczą 25 cm ściany fundamentowe, a w przypadku jednowarstwowych o grubości 36-50 cm dopuszcza się wykonanie ścian o szerokości wynoszącej 2/3 grubości ściany zewnętrznej. Przy takich ścianach kłopotliwe i kosztowne jest zapewnienie oparcia dla elewacji w murze trójwarstwowym, dlatego najprościej odpowiednio dostosować grubość ściany, która będzie opłacalna przy niewielkiej głębokości posadowienia ław.

Komentarze

Zostaw odpowiedź